logo
ALS HET OP KWALITEIT AANKOMT...

NEDERLAND

GRK ontvangt vernieuwd certificaat van De Grondbank in Belgiƫ
16-03-2009
Grondrecyclage De Kempen heeft 20 februari jl. een vernieuwd certificaat van De Grondbank ontvangen voor haar activiteiten als top (tijdelijke opslagplaats) en voor haar grondrecyclage activiteiten.

Grondrecyclage De Kempen kreeg het certificaat uitgereikt door Ing. Andy Heurckmans, afdelingshoofd Exploitatie van de vzw Grondbank. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor het probleem van de kwaliteit van uitgegraven bodem afkomstig van wegenis- en rioleringsprojecten.

Andy Heurckmans merkt op dat het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van uitgegraven bodem bij wegenis- en rioleringswerken al geruime tijd voor heftige discussies zorgt. Het aantal schadeclaims voor een aangevoerde partij uitgegraven bodem neemt immers toe. Daarbij zijn vaak grondoverschotten van wegenis- en/of rioleringsprojecten in het geding.

Naar het artikel op de site van De Grondbank
Naar het uitgebreide artikel in de nieuwsbrief van wegenbouw.be


sitemap | disclaimer | © nevedesign.nl